Dergimiz Yayın İlkeleri

Akademik-der Yazım Kuralları

 

1. Dergiye gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve yazarına iade edilecektir.

2. Dergide yayımlanmış olan bir makale, daha önce başka bir dergide yayımlanması durumunda telif hakları bağlamında karşılaşılan hukuki sonuçların sorumluluğu yazara aittir.

3. Dergiye gönderilen makale başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Makale, sözlü olarak bir sempozyum ya da kongrede sunulmuş ve bir makaleye dönüştürülmüşse kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

4. Makaleler, alanda uzman hakemlere gönderileceğinden dolayı çalışma üzerinde yazarın ismi belirtilmemelidir. Ancak hakem sürecinden geçip yayımlanmasına karar verildiğinde gerekli olan yazarın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı ve GSM numaraları gibi bilgiler editöre gönderilen e-postada belirtilmelidir.

5. Makalenin, başlık, Özet/Abstract/Zusammenfassung, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 20 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir

6. Makale metni 1,15 satır aralıklı ve "Times New Roman" yazı karakteri ile 11 punto büyüklüğünde, kenarlardan 2,5 cm'lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırlarında 1,25 cm (1 tab) girinti yapılmalıdır.

7. Dergide, Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleler yayımlanabilir.

8. Makale başvuruları e-posta yoluyla faruk.yucel@ege.edu.tr adresine yapılması gerekir.

9. Son başvuru tarihi: 31.10.2018

 

Başlık

1. Çalışmanın başlığı, amacını ve içeriğini yansıtır biçimde Türkçe ve ortalı olarak yazılmalıdır.

2. Sözcüklerde bütün harfler büyük, koyu, 12 punto ve ortalanmış olarak yazılmalıdır

 

Öz

1. Her makalenin başında Türkçe, İngilizce ya da Almanca özet bulunmalıdır. Birinci özet, makalenin yazıldığı dille aynı olmalıdır. Eğer makale Türkçe ise, ikinci özet İngilizce, makale İngilizce ya da Almanca ise ikinci özet Türkçe olmalıdır.

2. Özlerin başlıkları ortalı,  koyu, 10 punto olarak yazılmalıdır. Özlerde araştırmanın amacı, yöntemi ve örneklemi hakkında kısaca bilgi verilmelidir.

3. Özler, iki yana yaslı ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

 

4. Türkçe ve İngilizce/Almanca özlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak en az beş anahtar sözcük bulunmalıdır.

5. Anahtar sözcükler özetlerin altında 10 olarak yazılmalıdır.

 

Bölümler ve Alt Bölümler

1. Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. biçiminde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük, koyu ve ortalı yazılacak, alt konular ise, sadece baş harfleri büyük, koyu ve iki yana yaslı olarak yazılacaktır.

2. Ana konu başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılacak, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmayacaktır.

 

Tablolar ve Şekiller

1. Tablolar ve şekiller, metin içerisinde verilmelidir.

2. Tablo ve şekillerle ilgili açıklamalar tablo ve şeklin hemen altında verilmelidir.

 

Kaynaklar

1. Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, "Kaynaklar" başlığı altında alfabetik sıraya göre yer almalıdır. Kaynaklar listesi metin ile aynı yazı karakteri ve puntoda olmalıdır.

2. Kaynaklar metin içinde bağlaç yöntemi kullanılarak gösterilmelidir. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) yazılmalıdır. Metin içerisindeki atıflarda yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yazılmalıdır.

 

Kaynak Gösterilmesi

1. Tek yazarlı kaynaklar: (Tekin 2002: 15).

    İki yazarlı kaynaklar: (Öz ve Gül 2004: 11).

    Üç ve daha çok yazarlı kaynaklar: (Aktel vd. 2016: 16).

    Birden fazla kaynak varsa: (Vermeer 1987: 28; Nord 1989: 19)

    Kaynağın tamamı için: (Drucker, 1995)

2. Atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve yazarı belirli ise süreli yayınlarda olduğu gibi atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır.

Yazarı belli ise: (Yücel, 2016)

Yazarı belirsiz ise: (SGK, 2011).

3. Araştırmada kullanılan bütün kaynaklar kaynakçada yazılmalıdır. Aynı yazarın çalışması "en yeni tarihli" olandan başlanarak kaynakçada sıralanmalıdır.  Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eserler  yılın  yanına a,   b,   c,   şeklinde   harf   verilerek   gösterilmelidir.

Çağ (2000a)

 

Metin içi kaynak kullanımı

Kitaplar

Özdamar, Emine Sevgi (2007). Hayat Bir Kervansaraydır. İki kapısı var. Birinden girdim, birinden çıktım, (çev.: Ayça Sabuncuoğku). İstanbul: Varlık.

İspir, Eyüp Günay-Aykaç, Burhan-Yayman, Hüseyin-Özer, M. Akif (2007). Yönetim Bilimi, Ankara: Nobel Yayın.

 

Makaleler

Wierschke, Annette (1997). „Auf der Schnittstellen kultureller Grenzen tanzend: Aysel Özakın und Emine Sevgi Özdamar“. Sabine Fischer/ Moray McGowan (ed.): Denn du tanzt auf einen Stil. Positionen deutschsprachiger Migrantenliteratur. Tübingen: Stauffenburg, 179-192.

Federmair, Leopold (2007). „Sprachspiel und Interkulturalität“. Weimarer Beiträge. Zeitschrift füg Literaturwissenschaft, Ästhetik und Kulturwissenschaft, cild: 53 Jahrgang, sayı: 1, Peter Engelmann v.d. (ed.). Wien, 412-425.

 

Editörlü Kitap

Ökmen, Mustafa (2006). “Uyum Sürecinin İdari-Politiği: Avrupa Birliği ve Türkiye Perspektifinde Küreselleşme – Yerelleşme Dinamikleri”, (Ed) Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktüel, Bursa, (43-106).

 

 

Yazar Adı Olmayan Kaynaklar

DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı(2007-2013), Ankara.

Tezler

Erdemir, Avni (1999).  Muslihu'd-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. 

 

İnternet Kaynakları

Rodríguez, Gutierrez (2006). Positionalität übersetzen. Über postkoloniale Verschränkungen und transversales Verstehen (Übersetzung: Hito Steyerl): http://eipcp.net/transversal/0606/gutierrez-rodriguez/de/base_dit. [erişim tarihi: 25.08.2016].