Dergimiz Hakkında

“AKADEMİK-DER” Tarih, Kültür ve Eğitim Dergisi, internet ortamında yılda iki kezyayımlanan “sosyal bilimler” alanında uluslararası niteliğe sahip hakemli olan akademik bir dergisidir.

Dergimiz ilk sayısı 2017 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergimizde sosyal bilimler alanında hazırlanmış özgün, derleme çalışmalarına ve bilimsel makalelerin çevirilerine yer verilmektedir. Sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları değerlendirmek amacıyla kültür, tarih ve eğitim gibi birçok alanı içine alan konuları içeren çalışmalar dergimizde yayımlanabilmektedir. Bu bağlamda, salt belli uzmanlık alanla sınırlı kalan dergilerin dışında “Akademik-Der”, özgün ve bilimsel olma koşuluyla çok disiplinli çalışmalara açık bir dergidir. Daha geniş bir okur kitlesine ulaşabilmek için elektronik dergi formatı biçimde varlığını sürdürecek olan Akademik-der, birçok alanda faaliyet gösteren yayın organı içerisinde yerimizi almak ve akademi dünyasına ulusal ve uluslararası düzlemde katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, nitelikli ve bilimsel değeri olan çalışmaların
okuyucu ve araştırmacılara ulaştırılmasına önem verilmektedir.

Dergimizin yayın dili Türkçe olup, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış çalışmalar,yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye kabul edilmektedir.